Randi and Asbjørn Mork

Randi og Asbjørn Mork

“Etter 9 år i det høytliggende Tsada i høydene bak Pafos by bestemte vi oss for å kjøpe et sted i lavlandet i Pafos by. Hva var vel mer naturlig enn å ta kontakt med Cyprus Living. Vi ringte Ole Werring som omgående organiserte en visningstur. - Vi fant vårt rekkehus i Universal i Pafos. Handelen ble raskt og effektivt gjennomført av Cyprus Living og deres profesjonelle partnere. Vi er meget godt fornøyd med arbeidet Cyprus Living har utført for oss både før, under og etter kjøpsprosessen.

Og det beste av alt - vi trives i det varme lavlandet i Pafos by.”

2016  -  Randi og Asbjørn Mork

Rekkehus i Kato Pafos